طوفان فکری (brain storming)

بسیاری از شما حداقل برای یکبار از طوفان فکری (brain storming) برای حل مسائلی که با آن مواجه شدید استفاده کرده‌ اید. ممکن است حتی آن را با نامدیگری نیز شنیده باشید، برای مثال بارش ذهنی و طوفان ذهنی یا چیز دیگری شبیه به این ها. حتی این احتمال هم وجود دارد که خودتان به صورت فردی در حل مسائل مختلف که پیش پای تان قرارگرفته از این روش استفاده کردید.
چندین دهه است که از روش طوفان فکری، به عنوان یک روش برای خلق ایده و یافتن راه‌ حل‌ های خلاقانه برای مسائل مختلف یاد می شود. به همین دلیل هم اگر می خواهید از طوفان فکری استفاده کنید، باید دقت کنید که به درستی آن را اجرا کنید تا کاملا موثر باشد.
این احتمال وجود دارد که هرچه جلوتر می رویم تکنیک ها و روش های مدرن تری برای حل مسائل به وجود آیند و بیشتر تکامل پیدا کنند اما چیزی که مشخص است طوفان فکری تکنیکی رایج در حل مسئله است که چندین دهه قدمت دارد و یکی از اولین ابزارهایی است که در آموزش حل مسئله، به آن اشاره می شود. طوفان فکری روشی است که تعداد زیادی از ایده ‌ها مطرح و دست‌ آخر بهترین و مناسب ‌ترین‌های شان انتخاب می‌ شوند.
نکته ای که باید در این مورد بدانید این است که عموما طوفان فکری در مراحل اولیه حل مسئله کاربرد بیشتری دارد. در مراحل اولیه افراد به دنبال راه ‌های مختلف حل مسئله هستند. برای مثال این طور تصور کنید که قرار است در مورد یکی از پیش ‌زمینه ‌های استفاده از روش طوفان فکری تعریف روشن و واضح مسئله است. برای اینکه افراد شرکت ‌کننده در این طوفان بتوانند به خوبی در ذهنشان تجزیه ‌و تحلیل کنند، باید ابتدا به‌ صورت واضح مسئله را بدانند.